Jag jobbar som forskningssamordnare vid Umeå Universitet. Sedan 2006 har jag ägnat mig åt forskning om subjektivt välbefinnande, populärt kallat ”lyckoforskning”. 

De senaste åren har min forskning främst kretsat kring att jämföra länder samt att undersöka hur tidspress, ensamhet, personlighetsdrag och meningsfullhet hänger ihop med upplevelser av välbefinnande och livstillfredsställelse. 

Vid sidan av lycka och livskvalitet är jag även intresserad av komparativ samhällsforskning och personlighetspsykologi. Några gånger per månad medverkar jag i podcasten ”På tal om lycka”. 

filip_gcam_liten