Hem

 

Jag jobbar som forskningssamordnare vid Umeå Universitet. Sedan 2006 har jag fördjupat mig i lyckoforskning och anknytande livskvalitetsforskning inom sociologi, psykologi och socialpsykologi. Min avhandling kretsade kring vilka sociala och psykologiska faktorer som hänger ihop med livstillfredsställelse och känslomässigt välbefinnande.

De senaste åren har min forskning om lycka främst kretsat kring att jämföra länder samt att undersöka hur tidspress, ensamhet, personlighetsdrag och meningsfullhet hänger ihop med upplevelser av välbefinnande och tillfredsställelse. 

Vid sidan av lycka och livskvalitet är jag även intresserad av komparativ samhällsforskning och personlighetspsykologi. Några gånger per månad medverkar jag i podcasten ”På tal om lycka”. 

filip_gcam_liten