föreläsning

Jag föreläser då och då om lyckoforskningens resultat resultat både inom och utanför akademin. Föreläsningarna kan både kretsa kring specifika teman (t.ex. kopplingen mellan relationer och välbefinnande) eller ge en mer övergripande introduktion till forskningen kring lycka. Kontakta mig på filip.fors@soc.umu.se om du är intresserad av en föreläsning.

Nedan följer ett axplock av olika teman som jag antingen kan föreläsa enskilt om eller beröra lite kort i en mer övergripande föreläsning:

Vad är lycka och vilket plats har lyckan i det goda livet?
Hur studerar man lycka? Vilka metoder använder man?
Är Danmark verkligen världens lyckligaste land? Vilka skillnader finns det mellan länder i lycka?
Blir vi lyckligare av materiell rikedom? Hur starkt är sambandet mellan inkomst och lycka?
Vilken betydelse har relationer för människors lycka? Och hur är det med ensamhet?
Vilken roll spelar arbetet och arbetsvillkoren för hur vi mår på jobbet och på fritiden?
Hur skiljer sig ett lyckligt liv från ett meningsfullt liv?
Mår vi bättre idag än förr?
Vilken roll spelar personlighetsdrag (Big Five) för välbefinnandet?
Hur kan man bära sig åt om man vill höja sitt personliga välbefinnandet?
Vilka fördelar och nackdelar finns det med att sträva efter lycka och positiva känslor?