2021
 
Scandinavian Journal of Psychology
Fors Connolly, Filip; Johansson Sevä, Ingemar. 
 
Sociologisk forskning 
Kulin, Joakim; Johansson Sevä, Ingemar; Hjerm, Mikael; Fors Connolly, Filip.
 
SHARE Working Papers, 62-2021
Fors Connolly, Filip; Olofsson, Jenny; Malmberg, Gunnar; Stattin, Mikael.
 
Journal of Happiness Studies, Springer 2021, Vol. 22 : 1071-1088
Fors, Filip; Johansson Sevä, Ingemar; Gärling, Tommy
 
2020
International Journal of Wellbeing, Vol. 10, (2) : 19-36
Fors, Filip; Johansson Sevä, Ingemar; Gärling, Tommy
 
Journal of Transport and Health, Elsevier 2020, Vol. 17
Gärling, Tommy; Ettema, Dick; Fors Connolly, Filip; et al.
 
Social Indicators Research, Springer 2020, Vol. 147 : 897-919
Hjerm, Mikael; Eger, Maureen A.; Bohman, Andrea; et al.
 
2019
Journal of Economic Psychology, Elsevier 2019, Vol. 73 : 34-51
Berlin, Martin; Fors Connolly, Filip
 
Stockholm: Företagarna 2019
Bongard, René; Fors Connolly, Filip; Johansson Sevä, Ingemar
 
 
2018
International Journal of Wellbeing, Vol. 8, (2) : 110-134
Fors Connolly, Filip; Johansson Sevä, Ingemar
 
2017
Larmar och gör sig till, Göteborg: Göteborgs universitet 2017 : 211-222
Fors, Filip; Brülde, Bengt
 
2016
Social Indicators Research, Vol. 127, (1) : 323-339
Fors, Filip; Kulin, Joakim
 
Journal of Happiness Studies, Springer 2016, Vol. 17, (5) : 1789-1799
Gärling, Tommy; Gamble, Amelie; Fors, Filip; et al.
 
Umeå: Sociologiska institutionen, Umeå universitet 2016
Fors, Filip; Olofsson, Jenny.
 
2015
Fragment: SOM-undersökningen 2014, Göteborg: SOM-institutet 2015 : 47-61
Brülde, Bengt; Fors, Filip
 
2014
Mittfåra & marginal, Göteborg: Göteborgs universitet: SOM-institutet. 2014 : 37-49
Brülde, Bengt; Fors, Filip
 
2013
Ekonomisk Debatt, Vol. 41, (2) : 45-46
Brülde, Bengt; Fors, Filip
 
2012
Konsumtionsrapporten, Göteborg: Centrum för konsumtionsvetenskap, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet 2012 : 23-30
Brülde, Bengt; Fors, Filip
 
Akademiska avhandlingar vid Sociologiska institutionen, Umeå universitet, A69
Fors, Filip
 
I framtidens skugga, Göteborg: SOM-institutet, Göteborgs universitet 2012 : 247-260
Fors, Filip; Brülde, Bengt
 
2011
Lycksalighetens ö, Göteborg: SOM-institutet, Göteborgs universitet 2011 : 349-364
Fors, Filip; Brülde, Bengt